Wednesday, April 4, 2012

Санхүүгийн дэмжлэг

ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ
 • Эхний 2 улирал дараалан А үнэлгээтэй суралцвал дараа жилийн сургалтын төлбөрийг 25% 4
 • улирал дараалан А үнэлгээтэй суралцвал дараа жилийн сургалтын төлбөрийг 50%
 • Салбарын тэргүүний оюутанд дараа жилийн сургалтын төлбөрийг 10%
 • Оюутны холбоо, оюутны зөвлөлийн идэвхтэн сонгуультнуудад тухайн жилийн гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг харгалзан дараа жилийн сургалтын төлбөрийг 30 хүртэл %-аар
 • Сургалтын төрийн сан, буцалтгүй тусламж 
ТЭТГЭЛЭГ
 • МУ-ын Ерөнхийлөгч болон Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг
 • Японы Achebe сангийн тэтгэлэг
 • Тайваний Засгийн газрын буцалтгүй тэтгэлэг
 • Монгол-Намъянжу нийгэмлэгийн боловсролыг дэмжих сангийн тэтгэлэг
 • Голомт, Хаан банкны тэтгэлэг
 • Зориг сангийн тэтгэлэг
 • Азийн сангийн тэтгэлэг

No comments:

Post a Comment

Ангилал

2012 slide Англи хэлний тэнхим Б.Галиндив Бидний бахархал Боловсрол видео Гадаад харилцаа Д.Оюунбат Дадлагын бааз Дорно дахины хэлний тэнхим Дотоод хяналт шалгалт Дэд профессор Д.Наранчимэг Зургын цомог Лого болон хавтасны загвар татах Лого татах Мэдээ Мэдээлэл Мэндчилгээ Мэргэжлийн гадаад хэлний тэнхим Мэргэжлийн кабинет Н.Зултунгалаг Номын сан Отгонтэнгэр их сургууль Отгонтэнгэр студи Отгонтэнгэр шүтээн ОТИС-ийн төгсөгч Оюутан солилцооны хөтөлбөр профессор Д.Оюунхорол Ректорын зөвлөл Санхүү Спорт Спорт өдөрлөг Сургалтын төв Сэтгүүл зүйн тэнхим Төсөл Тэтгэлэг Удирдах Зөвлөл Удирдах зөвлөлийн гишүүн Урамшуулал үзэсгэлэн - яармаг үнэлгээний алба Х.Энхтуяа Хамтын ажиллагаа Хичээлийн хуваарь Хөнгөлөлт Хөтөлбөр Хууль зүйн сургууль Хүмүүмлэгийн сургууль Хүмүүнлэгийн сургууль Хүний хөгжлийн сан Хэл шинжлэл - боловсрол Цэвэрлэгээ Шилдэг уншигч Эдийн Засаг-Бизнесийн Удирлагын Сургууль ЭЛСЭГЧИД 2013 Элсэлт Эрдэм шинжилгээ Эрхэм зорилго Яруу найргийн наадам