Wednesday, April 4, 2012

Хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр

  1. 1999 – VII ЭМНХЯ-ны харъяа Хүүхэд, залуучууд эмэгтэйчүүдийн газраас зарласан тендерт герман хэлний тэнхимийн төсөл шалгарч ХБНГУ-ын Бонн хотын АКО-ПРО семинарийн зуны хөтөлбөр
  2. Швейцарийн номын сан
  3. Щвейцарийн Тургау мужийн Парламентийн гишүүн Анита Фарни тус сургуульд айлчилж “Щвейцарийн номын сан-соёлын төв” байгуулах төслийг манай сургуультай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж анх тус сургууль дээр байгуулснаар Щвейцарийн номын сангийн сүлжээг Монголд бий болгосон юм. (Швейцарийн Тургуа мужийн багшийн дээд сургуультай хамтран-2001)
  4. Щвейцарийн номын сан-соёлын төвийн
    нээлтийн үйл ажиллагаа
    “Телемост” зайн сургалтын  кабинет
  5. “Телемост зайн сургалт”-ын төсөл (Японы Комазава охидын сургуультай хамтран-2008) Японы Комозава охидын сургуультай зайн сургалт явуулах “Интернет-ТВ” шугам суурилуулж графикийн дагуу телемостын хичээлийг долоо хоног тутам явуулж тогтмолжсон.
  6. “Уул уурхайн болон барилгын салбарын сургагч багш нарт зориулсан англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт” төсөл (Мянганы Сорилтын сантай хамтран-2010) ОТИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Англи хэлний тэнхимийн багш нар Монголын Мянганы Сорилтын сангаас зарласан “Уул уурхайн болон барилгын салбарын сургагч багш нарт зориулсан англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт” хэрэгжүүлэх тэндерт ялж 2010 оны 6-10 саруудад Говьсүмбэр аймагт мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургагч багш нарт зориулсан мэргэжлийн англи хэлний сургалтыг амжилттай зохион байгуулж уул уурхайн машин механизм, гагнуур, мужаан зэрэг мэргэжлийн үг хэллэг бүхий англи хэлний оюутны гарын авлага, толь бичиг, багшийн ном зэргийг боловсруулан нийтийн хүртээл болгожээ.


Монголын Мянганы Сорилтын сангаас зарласан тендерийн дагуу Уул уурхайн болон барилгын салбарын сургагч багш нарт зориулсан англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтын үр дүн

No comments:

Post a Comment

Ангилал

2012 slide Англи хэлний тэнхим Б.Галиндив Бидний бахархал Боловсрол видео Гадаад харилцаа Д.Оюунбат Дадлагын бааз Дорно дахины хэлний тэнхим Дотоод хяналт шалгалт Дэд профессор Д.Наранчимэг Зургын цомог Лого болон хавтасны загвар татах Лого татах Мэдээ Мэдээлэл Мэндчилгээ Мэргэжлийн гадаад хэлний тэнхим Мэргэжлийн кабинет Н.Зултунгалаг Номын сан Отгонтэнгэр их сургууль Отгонтэнгэр студи Отгонтэнгэр шүтээн ОТИС-ийн төгсөгч Оюутан солилцооны хөтөлбөр профессор Д.Оюунхорол Ректорын зөвлөл Санхүү Спорт Спорт өдөрлөг Сургалтын төв Сэтгүүл зүйн тэнхим Төсөл Тэтгэлэг Удирдах Зөвлөл Удирдах зөвлөлийн гишүүн Урамшуулал үзэсгэлэн - яармаг үнэлгээний алба Х.Энхтуяа Хамтын ажиллагаа Хичээлийн хуваарь Хөнгөлөлт Хөтөлбөр Хууль зүйн сургууль Хүмүүмлэгийн сургууль Хүмүүнлэгийн сургууль Хүний хөгжлийн сан Хэл шинжлэл - боловсрол Цэвэрлэгээ Шилдэг уншигч Эдийн Засаг-Бизнесийн Удирлагын Сургууль ЭЛСЭГЧИД 2013 Элсэлт Эрдэм шинжилгээ Эрхэм зорилго Яруу найргийн наадам