Tuesday, August 19, 2014

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД СУРАЛЦАГЧИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2014 оны 71 дүгээр
                                                                               тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

1. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6-д заасны дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын диплом, бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид болон хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад амьжиргааны тэтгэлэггүй суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэн, хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэнд тус тус сургалтын төлбөр, суралцагчийн тэтгэлэг, санхүүгийн дэмжлэгийг (цаашид "тэтгэлэг" гэх) олгоход энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.

Thursday, July 10, 2014

Элсэгчдийн анхааралд

ЭЛСЭГЧИДИЙН АНХААРАЛД
Отгонтэнгэр их сургуулийн 2014-2015 оны хичээлийн жилд шинээр элсэн орж байгаа элсэгчид 2014 оны 8 дугаар сарын 1 ний дотор сургалтын төлбөрийн тодорхой хувь болох 1,200,000 төгрөгийг Улаанбаатар хотын банкны 2609027527 дансанд тушааж хувиараа баталгаажуулна. Жич: төлбөр төлж ирэхдээ
1.     Батламж (Эх хувь)
2.     Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (Эх хувь)
3.     Хувийн хэрэг (Эх хувь)
4.     Цээж зураг 4%
5.     Отгонтэнгэр их сургуульд суралцах  эрхийн бичиг
6.  Төлбөр төлсөн баримтыг хавсаргаж түгжээтэй хавтсанд хийж сургуульд авч ирнэ.


Отгонтэнгэр их сургуулийн элсэлтийн комисс
Отгонтэнгэр Их Сургуульд элсэгчдийн нэрс

Элсэлтэнд тэнцсэн элсэгчдийн нэрс

Ангилал

2012 slide Англи хэлний тэнхим Б.Галиндив Бидний бахархал Боловсрол видео Гадаад харилцаа Д.Оюунбат Дадлагын бааз Дорно дахины хэлний тэнхим Дотоод хяналт шалгалт Дэд профессор Д.Наранчимэг Зургын цомог Лого татах Мэдээ Мэдээлэл Мэндчилгээ Мэргэжлийн гадаад хэлний тэнхим Мэргэжлийн кабинет Н.Зултунгалаг Номын сан Отгонтэнгэр их сургууль Отгонтэнгэр студи Отгонтэнгэр шүтээн ОТИС-ийн төгсөгч Оюутан солилцооны хөтөлбөр профессор Д.Оюунхорол Ректорын зөвлөл Санхүү Спорт Спорт өдөрлөг Сургалтын төв Сэтгүүл зүйн тэнхим Тэтгэлэг Төсөл Удирдах Зөвлөл Удирдах зөвлөлийн гишүүн Урамшуулал Х.Энхтуяа Хамтын ажиллагаа Хичээлийн хуваарь Хууль зүйн сургууль Хэл шинжлэл - боловсрол Хүмүүмлэгийн сургууль Хүмүүнлэгийн сургууль Хүний хөгжлийн сан Хөнгөлөлт Хөтөлбөр Цэвэрлэгээ Шилдэг уншигч Эдийн Засаг-Бизнесийн Удирлагын Сургууль ЭЛСЭГЧИД 2013 Элсэлт Эрдэм шинжилгээ Эрхэм зорилго Яруу найргийн наадам үзэсгэлэн - яармаг үнэлгээний алба